دیوان حافظ در یک صفحه با هنری از تلفیق عکس با مجموعه اشعار

دیوان حافظ در یک صفحه با هنری از تلفیق عکس با مجموعه اشعار

دیوان حافظ در یک صفحه با هنری از تلفیق عکس با مجموعه اشعار

این فایل شامل مجموعه غزلیات حافظ بوده که با نظم خاصی در یک صفحه گنجانده شده است . در این کار گرافیکی هر کلمه در جای خود به رنگ خاصی درآمده که مجموعه کلمات شکل و تصویری خاص خلق نموده اند . در واقع هیچ تصویری غیر از کلمات در این صفحه وجود ندارد و این کلمات هستند که با تغییر رنگ این تصویر را به وجود آورده اند . این فایل به هر ابعادی قابل چاپ بوده و یک تابلوی زیبا خواهد بود که هم تصویر و هم کل دیوان حافظ است در یک صفحه که در ابعاد 50 *70 به بالا قابل رویت و خواندن هم می باشد .


خرید آنلاین